Kréda Bene Gesseritu

Z Herbert's dune

„Pred nami boli všetky metódy učenia deformované inštinktom. My sme sa naučili, ako sa učiť. Pred nami mali výskumníci hnaní inštinktom k dispozícií iba krátku pozorovaciu dobu - často nie viac ako jeden ľudský život. Projekty rozpočítané na päťdesiat alebo viac životov ich nikdy nenapadli. Koncepcia úplného nervovo-svalového výcviku im vôbec neprišla na um.“ (SD)


„Náboženstvo je súperenie dieťaťa s dospelým. Náboženstvo je zhrnutie minulej viery: mytológie, ktorá je hádankou, skrytých predpokladov viery vo vesmír, tých výrokov, ktoré ľudia predniesli pri hľadaní osobnej moci, to všetko je spojené s útržkami osvietenia. A najvyšší nevyslovený príkaz je vždy: "Nebudeš mať otázok!" Ale my kladieme otázku. Porušujeme to prikázanie bežne a samozrejme. Práca, do ktorej sme sa pustili, je oslobodením predstavivosti, zapriahnutím predstavivosti do služieb najhlbšieho ľudského zmyslu pre tvorivosť.“ (DD)


„V ľudských záležitostiach nič nie je trvalé; všetky ľudské záležitosti sa pohybujú v špirále - dokola a von.“ (DD)


„Náboženstvo je napodobovanie dospelého dieťaťom. Náboženstvo v sebe uzatvára minulosť: mytológiu, ktorá je len domnienkou, tajne predpokladanú dôveru vo vesmír, výroky, ktoré ľudia predniesli v boji za osobnú moc... to všetko premiešané s útržkami osvietenia. A najvyššie nevysloviteľné prikázanie vždy znie: "Nebudeš sa pýtať!" My to ale napriek tomu robíme. Porušujeme toto prikázanie dnes a denne. Dielo, do ktorého sme sa pustili, spočíva v oslobodení predstavivosti, zapriahnutiu predstavivosti k najhlbšiemu ľudskému tvorivému zmyslu." (PkD:H)


"Mlčanie je často tá najlepšia odpoveď." (Ka:D)


"Náboženstvo (napodobovanie dospelých deťmi) je cystou predošlých mytológií: dohadov, skrytých predpokladov viery vo vesmír, prejavov prednesených na slepej ceste k osobnej moci, to všetko v jednej kaši so štipkou osvietenia. A k tomu všadeprítomné, nevyslovené prikázanie: Nezapochybuješ! My toto prikázanie porušujeme dnes a denne, keď ku kočiaru našej zvrchovanej tvorivosti pripriahame tátoše ľudskej fantázie." (Ka:D)