Kontajner

Z Herbert's dune

Kontajner - všeobecný názov pre akúkoľvek nádobu nepravidelného tvaru, ktorá mala ablatívne vnútorné steny a bola vybavená suspenzorovým likvidačným systémom. Používala sa na zhadzovanie materiálov z kozmu na povrch planét.