Janet Roxbroughová-Tegová

Z Herbert's dune

Janet Roxbroughová-Tegová ( - ), stacionárna Ctihodná matka Bene Gesseritu, rodina sídlila na planéte Lernaeus. V jej rodovej línií bola krv Rybích hovorkýň. Bola to žena s mohutnými kosťami a plavými vlasmi. Nepochybne mala určité predzvestné schopnosti.


"Hradby akéhokoľvek druhu sú živnou pôdou nenávisti tých, ktorí stoja za nimi."

Autorom bola pravdepodobne Ctihodná matka Janet Roxbroughová (Ka:D)


Vzala si za muža Loschyho Tega, stala sa matkou Milesa Tega. Mala stále zvláštne poslanie a bola benegesseritskou učiteľkou. Patrila medzi "kacírky" Sesterstva a svojho syna naučila veľa zo zakázaných znalostí.