Inmeir

Z Herbert's dune

Inmeir - veliteľka oddielu Rybích hovorkýň, pilotka. Mohutná žena, ktorá sa nikdy neusmievala. Sprevádzala gholu Duncana Idaha a Sionu počas výpravy, ktorá sa na noc zastavila v dedine Goygoa.