Imperiálne správy týkajúce sa Bene Gesseritu

Z Herbert's dune

„Preukazujú nenápadné, ale vysoko účinné schopnosti v úzko spojených oboroch pozorovania a zberu dát. Informácie sú ich hlavnou komoditou.“

Imperiálna správa o Benegesseriťankách, zastávajúcich učiteľské miesta (PkD:?)