Ilm

Z Herbert's dune


Ilm - teológia; veda o náboženskej tradícií, jeden z polo-legendárnych prameňov viery zensunnitských pútnikov.