Hassik III.

Z Herbert's dune

Hassik III. Corrino bol mladý Imperátor, ktorý po atómovom konflikte na Saluse Secundus, vtedajšej sídelnej planéte Impéria, znovu vybudoval vládu na Kaitane.


"Ako ľahko sa smútok mení na hnev a pomsta získa argumenty."

padišáh imperátor Hassik III., Nárek pre Salusu Secundus (PkD:H)


Po atómovom holocauste na Saluse bol rod Corrino takmer vyhladený a aj preto musel ukázať, že Impérium a jeho záležitosti budú pokračovať naďalej a že žiadny nový poriadok neprichádza do úvahy. Na jeho výslovný rozkaz museli byť upravené stavebné plány Landsraadu, pretože sa chystal nádherou zatieniť samotný imperiálny palác.
Z jeho doby pochádzal i slávny modrozelený
trón Zlatého leva, vyrezaný z jedného kusa hagalského kryštálu -> najväčšieho, aký bol kedy objavený.