Hariška

Z Herbert's dune

Hariška ( - ), Matka predstavená Bene Gesseritu v období, ktoré popisuje kniha PkD:A a PkD:H. Jej pôvod bol zmiešaný; bola to stará, zhrbená ale energická žena s temnými mandľovými očami.

V roku 10 166 prišla osobne privítať na kozmodróm Školy Matiek na Wallachu IX vojvodu Leta Atreida a princa Rhombura Vernia, ktorý si sem prišiel vybrať svoju konkubínu.

Zažehnala hrozbu vydierania Sesterstva barónom Vladimírom Harkonnenom po tom, čo sa dozvedel o pôvode svojho chronického ochorenia.

V roku 10 170 sa jej vek blížil k 200 rokom.