Grogyptský štýl

Z Herbert's dune

Grogyptský štýl bol výstredným architektonickým štýlom Starého impéria. Vo vilách v tomto štýle žili Titáni predtým, než sa zbavili svojich ľudských tiel, neskôr tento štýl použil pre svoje sídla i robot Erasmus.

Zdroj