Graben

Z Herbert's dune


Graben - dlhá prírodná priekopa vytvorená zosuvom pôdy v dôsledku pohybu spodných vrstiev zemskej kôry. Priekopová prepadlina.