Gildovná banka

Z Herbert's dune

Gildovná banka - inštitúcia patriaca Kozmickej gilde ako vyjadrenie jej monopolu na medziplanetárne bankovníctvo. Jej centrála bola lokalizovaná na Spojke.