Fikh

Z Herbert's dune


Fikh - znalosť, náboženský zákon; jeden z pololegendárnych zdrojov náboženstva zensunnitských pútnikov.