Fajkán Služobník - Vzpomienky na džihád

Z Herbert's dune

„V čase, kedy sme sa stávali otrokmi strojov, sme im predali technické znalosti - ale bez zodpovedajúceho hodnotového systému.“ (HD:Sd)


„Myseľ vládne vesmíru. Musíme sa postarať o to, aby to vždy bola ľudská myseľ a nie jej strojová verzia.“ (HD:Sd)


„Stroje sú tak zvodné, že predpokladáme, že technický pokrok je vždy k lepšiemu a vždy prospieva ľuďom.“ (HD:Sd)


„Služobnícky džihád vznikol práve z takej hlúposti. Bolo zabité malé dieťa. Matka, šialená žiaľom, zaútočila na neľudské stroje, ktoré zavinili tú nezmyselnú smrť. Čoskoro sa násilie dostalo do rúk davu a stalo sa známym ako džihád.“ (HD:Sd)


Zdroj