Fai

Z Herbert's dune

Fai - vodný príspevok, hlavný spôsob platenia dane na Arrakis. V prenesenom význame tiež daň za ochranu.