Dunivý piesok

Z Herbert's dune


Dunivý piesok - také usporiadanie piesku, ktoré spôsobovalo, že náhly úder na jeho povrch vyvolal zvuk silne podobný bubnovaniu. Ten neomylne privolával piesočných červov.