Duševno-telesné cviky Bene Gesseritu

Z Herbert's dune

Cvik na odstránenie duševného a telesného napätia (D):

Tri rýchle vdychy a výdychy s meditáciou: ...upadám do abstraktného obrazu reality...sústredeného vedomia...aortálnej dilatácie...anulujúcej nesústredený mechanizmus podvedomia...aby som odrážal realitu podľa vlastnej voľby...aby som sa obohatil krvou a rýchlo ňou zaplavil preťažené oblasti...samotný inštinkt k nezávislosti na potrave a puto bezpečia mi ako človeku nestačia...zviera si neuvedomuje nič z toho, čo presahuje medze daného okamihu a myšlienka, že by jeho obete mohli vyhynúť, je mu cudzia - zviera ničí ale nevytvára...zvieracie rozkoše sa sotva povznesú nad úroveň pocitu a vystačia bez vedomého vnemu...ľudská bytosť potrebuje ako základ mriežku, ktorou pozoruje svoj vesmír...sústredené vedomé vedomie, ktoré predstavuje moju mriežku...moja telesná celistvosť je dôsledkom toku krvi a nervových vzruchov podľa najhlbšieho vedomia potrieb mojich buniek...všetky veci (bunky) bytosť, ktorým chýba trvanlivosť sa o takú trvanlivosť vo svojich medziach usilujú...


Litánia proti strachu (D):

"Nesmiem sa báť. Strach zabíja myslenie. Strach je malá smrť prinášajúca úplné vyhladenie. Budem svojmu strachu čeliť. Dovolím mu, aby prešiel okolo mňa a cezo mňa. A až prejde a zmizne, otočím sa a pozriem sa, akou cestou šiel. Tam, kam strach odišiel, nič nezostane. Zostanem iba ja." - citát z I. českého vydania

Existuje v dvoch verziách; obe recituje Paul pri rôznych situáciách v knihe "Duna".

Verzia pri teste gom-džabbárom:

I must not fear. (Nesmiem sa báť.) Fear is the mind-killer. (Strach zabíja myslenie.) Fear is the little-death that brings total obliteration. (Strach je malá smrť, ktorá prináša úplný zánik.) I will face my fear. (Postavím sa svojmu strachu.) I will permit it to pass over me and through me. (Umožním mu prejsť okolo mňa a cezo mňa.) And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path. (A keď prejde okolo, otočím svoje vnútorné oko, aby som videl, kam šiel.) Where the fear has gone there will be nothing. (Tam, kde strach odíde, nezostane nič.) Only I will remain. (Iba ja pretrvám.)

Verzia pri piesočnej búrke:

Fear is the mind-killer. (Strach zabíja myslenie.) Fear is the little death that brings total obliteration. (Strach je malá smrť, ktorá prináša úplný zánik.) I will face my fear. (Postavím sa svojmu strachu.) I will permit it to pass over me and through me. (Umožním mu prejsť okolo mňa a cezo mňa.) And when it has gone past me I will turn to see fear's path. (A keď prejde okolo, otočím sa, aby som videl jeho cestu.) Where the fear has gone there will be nothing. (Tam, kde strach odíde, nezostane nič.) Only I will remain. (Iba ja pretrvám.)


Cvik na posilnenie trpezlivosti a pochopenie relatívnej stability (DD):

Držte ruky vystreté pred sebou. Dívajte sa na ne, najskôr na dlane, potom na chrbty. Skúmajte prsty, spredu i zozadu. Predstavte si, ako ruky starnú. Keď ich uvidíte zostarnuté, nechajte naopak ruky postupne omladnúť. Niekoľkokrát opakujte. Keď to budete vyžadovať od zmyslov, ruky sa zmenia. Predstavte si tok času. Naučí vás to vidieť každý systém ako niečo, čo sa vznáša v relatívnej stabilite... iba relatívnej. Naučili ste sa iba obmedzenému spôsobu nazerania na vesmír. Teraz musíte vesmír zmeniť na vlastný výtvor. To vám umožní zapriahnuť akúkoľvek relatívnu stabilitu, použiť ju pre vlastné účely, pre akékoľvek účely, ktoré si dokážete predstaviť.


Litánia proti láske (?, PkD:H):

"Láska oslabuje. Je nebezpečná, pretože zastiera rozum a odvracia nás od našich povinností. Je to úchylka, hanba, neodpustiteľné zblúdenie. Nesmieme milovať."


Mantra používaná pri prana-bindúovom cvičení (PkD:H):

"Každý útočník je pierko plávajúce po nekonečnej dráhe. Keď sa pierko priblíži, je zastavené a odstránené. Moja reakcia je závan vzduchu, ktorý ho odfúkne."


Relaxačný tranz (KD):

Priložiť ruky na spánky, dlaňami pred uši a stisnúť. Na 100 úderov srdca upadnúť do relaxačného tranzu: ruky na hlave sú jedinými ohniskami, v ktorých si dotyčný uvedomuje materiálnu skutočnosť.