Dominik Vernio - Tajný život Iksu

Z Herbert's dune

"Z obežnej dráhy vyzerá planéta Iks pokojne a nedotknuto. Ale pod jej povrchom sa pracuje na obrovských projektoch a dosahuje sa nesmiernych úspechov. Tak je naša planéta metaforou pre celé Impérium." (PkD:?)


"Pokrok a zisk vyžadujú značné investície v pracovných silách, vybavení a investíciách. Avšak zdroj, ktorý sa najčastejšie prehliada, a ktorý sa pritom môže vyplatiť najviac, je investícia času." (PkD:?)