Dmitri Harkonnen - Lekcie pre mojich synov

Z Herbert's dune

"Centrá moci sa nevyhnutne pokúšajú využiť každú novú znalosť na splnenie svojich vlastných túžob. Ale znalosti nemôžu mať žiadne určené túžby - ani v minulosti, ani v budúcnosti." (PkD:H)