Dlaňový zámok

Z Herbert's dune

Dlaňový zámok - akýkoľvek zámok alebo uzáver, ktorý možno otvoriť dotykom dlane ľudskej ruky, na ktorú bol naladený (tvar ruky a jej dlaňové ryhy). Sestry Bene Gesseritu poznali spôsoby, ako takýto zámok otvoriť.