Dictum familia

Z Herbert's dune


Dictum familia je nariadenie Veľkej konvencie, ktoré zakazovalo zabiť príslušníka kráľovskej rodiny alebo vznešeného rodu oficiálne neschválenou zradou.