Desposyni

Z Herbert's dune

Desposyni - akákoľvek forma nespravodlivej vlády; despotizmus.