Daphne

Z Herbert's dune

Daphne - mladá a krásna druhá manželka vojvodu Dmitriho Harkonnena. Zjemnila jeho spôsob vládnutia, mala na svojho muža veľký vplyv. Mali dvoch synov: Marotina a Abulurda.