D-vlci

Z Herbert's dune


D-vlci - geneticky mutovaní a zámerne šľachtení kríženci vlkov a psov. V kohútiku dosahovali výšky človeka, mali sivú kožušinu, boli značne krvilační a lovili vo veľkých svorkách. Veľmi vytrvalí bežci. Pokiaľ prenasledovali skupinu obetí, nechávali tých jej členov, ktorých už zabili ležať a pokračovali v love. Ku koristi sa vracali až po dokončení štvanice. Strážci Zakázaného lesa. Dali sa kondicionovať a mali vynikajúci zrak.