Cielený šepot

Z Herbert's dune

Cielený šepot - spôsob rozhovoru používaný Bene Gesseritom; tlmený hlas, jasne počuteľný pre tých, ktorým je určený, ale nedoliehajúci ďalej a teda nezachytiteľný odpočúvajúcimi zariadeniami. Možno ním osloviť jedného človeka ale i skupinu osôb.