Carlo Rambaldi

Z Herbert's dune
Carlo Rambaldi vpravo a jeho spolupracovník (Luigi Rocchetti) vľavo dokončujú veľký model Navigátora 3.štádia. Zdroj: www.duneinfo.com.
Carlo Rambaldi (vzadu) a maskér Luigi Rocchetti robia posledné úpravy na makete Navigátora. Zdroj: www.duneinfo.com.
Novorodeňa Paulovej sestry Alie z penovej gumy - kompletný model s káblom ovládanými ústami, krkom a končatinami - bol vytvorený tak, aby sa podobal Alicii Roanne Wittovej, mladej herečke, ktorá Aliu vo filme hrala. Carlo Rambaldi skúma svoj výtvor spolu s Wittovej skutočnou matkou, ktorá bola obsadená do úlohy pôrodnej asistentky v scéne Aliinho narodenia. Táto bola z konečnej verzie filmu kompletne vystrihnutá. Zdroj: ww.duneinfo.com.