Canto a respondu

Z Herbert's dune


Canto a respondu - obrad vzývania, časť panoplia propheticus missionarie protectivy.