Cadelam

Z Herbert's dune

Cadelam - rodina, ktorá vládla v starých časoch v síči Abbir. Ich posledný potomok slúžil ako veliteľ palácovej kňazskej stráže Sv. Alie.