Biana

Z Herbert's dune

Biana ( - ), Ctihodná matka Bene Gesseritu, žijúca cca 2 storočia pred udalosťami popísanými v PkD:H (roky 10 166 - 10 176?). Bola vrchnou záhradníčkou v Škole matiek na Wallachu IX.