Benegesseritský trest

Z Herbert's dune

Benegesseritský trest - podobal sa na hostinu. Sesterstvo netrestalo najvyšším utrpením; to bolo vyhradené pre Ctihodné matky pri melanžovej agónií. Ale napriek tomu boli ich tresty bolestné, a to najmä citovo. Navyše jeho súčasťou bolo i nečakané vyvrcholenie, ktoré vždy prichádzalo vo fáze "zákusku", keď si vinník myslel, že je mu už odpustené. Keď si to vychutnával, vtedy prišiel ten najbolestnejší okamih zo všetkých, to poznanie a pochopenie, že to ešte nebolo záverečné potešenie. Benegesseritské poučenie sa tým definitívne vrylo do pamäti.

Bene Gesserit mal dokonca svoju trestnú planétu, kam posielal Sestry, ktoré sa niečím neodpustiteľným previnili. Zrejme to nebola vždy tá istá planéta, možno ich bolo i viac v jednom čase. Jednoducho exil.