Benegesseritský kódex

Z Herbert's dune

"Základné pravidlo znie: Nikdy nepodporuj slabosť; vždy podporuj silu." (KD)


"Tí, ktorí hodlajú opakovať minulosť, musia zvládnuť lekcie dejín." (Ka:D)


„Zákony budujú pevnosti, za ktorými malé duše zriaďujú satrapie. Riskantné pomery v časoch najväčšieho pokoja, katastrofálne v časoch kríz." (Ka:D)


"Sme náchylní prevziať to najhoršie, čomu čelíme." (Ka:D)


"Represívne zákony obvykle posilujú to, čo mali zakázať. Aspekt, na ktorom si všetky právnické profesie, čo ich kedy bolo, vystavali živobytie." (Ka:D)


„Vládu nad našimi záležitosťami by sme mali predávať iba tým, ktorí sa ju zdráhajú prijať a aj to iba za podmienok, ktoré túto nechuť ešte viac prehlbujú." (Ka:D)


"Missionaria protectiva sa riadi touto kľúčovou koncepciou: Cieľavedomá výučba širokých más. V našom presvedčení je pevne zakorenené, že cieľom argumentácie má byť zmena povahy pravdy. V týchto otázkach dávame prednosť použitiu moci nad silou." (Ka:D)


"Ľudia sa rodia náchylní k onej najúpornejšej a najviac oslabujúcej chorobe rozumu: sebaklamu. Poskytuje krikľavé sfarbenie ako tomu najlepšiemu, tak najhoršiemu z možných svetov. Pokiaľ to dokážeme posúdiť, žiadna prirodzená imunita voči nej neexistuje. Jediným liekom je neustála ostražitosť." (Ka:D)


"Niektoré druhy horkosti neprehluší žiadne sladidlo. Ak to chutí horko, vypľuj to. Tak to robili naši dávni predkovia." (Ka:D)


"Hľadaj voľnosť a staneš sa zajatcom svojich želaní. Hľadaj poriadok a nájdeš slobodu." (Ka:D)


"Vyhýbaj sa frázam. Obvykle bývajú maskami neznalosti a poznaného je v nich iba málo." (Ka:D)