Benegesseritské príslovia a porekadlá

Z Herbert's dune

"Nezomrieť nie je to isté, ako žiť." (PkD:H)


"Keď viera a politika cestujú v rovnakom kočiari, jazdci sú presvedčení, že sa im nič nemôže postaviť do cesty. Ich jazda sa stáva bezhlavou - rýchlejšou a rýchlejšou a rýchlejšou... Odmietajú všetky myšlienky na prekážky a zabúdajú, že zrakom toho, kto sa rúti bez rozmyslu, sa priepasť neukáže, dokiaľ nie je príliš neskoro." (D)


"Búrka plodí búrku. Hnev plodí hnev. Pomsta plodí pomstu. Vojna plodí vojnu." (PkD:?)