Benegesseritské poučky

Z Herbert's dune

"Je múdre pozorovať tých, ktorí prežívajú, a učiť sa od nich." (DD)


"Poklady môžu byť ukryté do nevýraznej a neokázalej šupky." (PkD:?)


"Existujú zbrane, ktoré nemožno uchopiť rukou. Možno ich uchopiť iba mysľou." (Ka:D)


"Zo slabosti sa sila nerodí." (PkD:?)


"História je zriedkakedy milosrdná k tým, ktorí musia byť potrestaní. Benegesseritský trest nesmie byť zabudnutý!" (KD)


"Nadutci len budujú hradby, za ktorými chcú skryť svoje pochybnosti a strach." (DD)


"Prežitie je schopnosť plávať v neznámych vodách." (D)


"Nepovažuj človeka za mŕtveho, dokiaľ neuvidíš jeho telo. Ale i potom sa môžeš dopustiť omylu." (D)


"Hovor pravdu. Je to vždy oveľa ľahšie a často je to ten najsilnejší argument." (KD)


"Všetci, ktorí sú pod tebou, prahnú po tvojom postavení" (D)


"Pod tlakom sa myslenie môže uberať jedným, alebo druhým smerom - k pozitívnemu, alebo k negatívnemu; dopredu alebo naspäť. Cháp to ako spektrum, ktorého extrémy predstavuje nevedomie na negatívnom konci a hypervedomie na pozitívnom konci. To, ako sa myslenie pod tlakom vychýli, silne závisí na výcviku." (D)


"Jazyky sa vyvíjajú tak, aby odrážali špecializované spôsoby života. Každá špecializácia môže byť rozpoznaná podľa svojich slov, podľa svojich záverov a štruktúry viet. Hľadajte zadrhnutie. Špecializácie predstavujú miesta, kde sa zastaví život, kde je pohyb zahradený a zmrazený." (DD)


"Vnímavosť vládne vesmíru." (PkD:?)


"Tušiť vlastnú smrteľnosť znamená poznať začiatok hrôzy; nezvratne zistiť, že si smrteľný, znamená ukončenie hrôzy." (DD)


"Proroci vedia skonávať násilnou smrťou." (D)


"Keď sa snažíme skryť svoje najvnútornejšie pohnútky, celé telo nás zrádza." (DD)


"Najnebezpečnejšie chyby vznikajú zo zastaralých predpokladov." (DD)


"Najrôznejšie planéty považujeme za genetické zásobárne, zdroje učenia a učiteľov, zdroje možného." (SD)


"Prežívame do značnej miery preto, lebo sme si úplne isté tým, ktorí ľudia si zaslúžia našu pravdovravnosť." (DD)


"Účelom sporu je zmeniť podstatu pravdy." (DD)


"Ak sa spoliehaš na zrak, oslabuješ tým ostatné zmysly." (D)


"Používať neovládanú silu znamená vydať sa napospas silám mocnejším." (SD)


"Múdrosť spočíva v pochopení, kedy klásť otázky. Netrpezlivosť je slabosť." (PkD:H)


"Vojna je formou prirodzeného chovania. Armáda je prostriedkom k prežitiu pre výhradne mužské skupiny. Naopak výhradne ženské skupiny sú už tradične orientované nábožensky. Sú strážkyňami posvätných tajomstiev." (PkD:?)


"Neexistuje žiadna skutočnosť - len náš vlastný poriadok, vnútený všetkému." (PkD:H)


"Benegesseriťanka nehovorí žiadne obvyklé klamstvá. Pravda nám poslúži lepšie." (PkD:H)


"Ten, kto sa podrobuje, vládne. Vŕba sa podrobuje vetru a vedie sa jej dobre, až jedného dňa je z nej mnoho vŕb - hrádza proti vetru. To je poslanie vŕby." (D)


"Svet spočíva na štyroch stĺpoch: na učenosti múdrych, spravodlivosti veľkých, viere pravdivých a odvahe statočných. Ale každý z nich je nanič, keď neexistuje vládca, ktorý ovláda umenie vládnuť." (D)


"Vládca sa musí naučiť presviedčať a nie nútiť. Vládca musí ponúknuť najlepší domov, aby prilákal najlepších mužov. Dobrý vládca musí zvládnuť reč svojho sveta, ktorá je v každom svete iná; reč skalín a rastlín, reč, ktorú človek nevníma iba ušami." (D)


"Záhada života nie je problém, ktorý sa má riešiť, ale skutočnosť, ktorá sa má zažiť." (D)


"Svet je súhrn mnohých vecí - ľudí, špiny, živej prírody, mesiacov, prílivov a odlivov, sĺnk - neznámy súhrn nazývaný príroda, neurčitý súčet bez zmyslu pre teraz." (D)


"Blízkosť toho, po čom túžime, zvádza k prílišnému uspokojeniu. Na tejto ceste číha nebezpečenstvo." (D)


"Ľudia sa nesmú nikdy podriadiť zvieratám." (D)


"Človek môže čakať len určitý čas. Potom ho skľúčenosť z čakania premôže." (D)


"Ľudia žijú najlepšie, keď každý z nich má svoje miesto, keď každý vie, kam v poriadku vecí patrí a čo môže dosiahnuť. Znič miesto a zničíš osobu." (Benegesseritské učenie, KD)


"Neukojená zvedavosť máva sklon vytvárať si vlastné odpovede. A dohady bývajú potom často nebezpečnejšie, ako samotné fakty." (KD)


"Keď nemôžeš urobiť nič iné, vyzbroj svoje Sestry a sklam nepriateľa." (KD)


"V každom konflikte ide o to, kto bude ovládať bohatstvo alebo jeho ekvivalent." (KD)


"Použi prístroje iba vtedy, keď budú nevyhnutne nutné na znásobenie schopností tela." (KD)


"Neporušitelný zvyk je nebezpečný. Nepriatelia v ňom môžu nájsť zákonitosť a použiť ju proti tebe." (KD)


"Na samotnom dne potrieb leží vždy prežitie." (Ka:D)


"Žiadna realita neexistuje. Iba náš vlastný poriadok vo všetkom okolo nás."

základná poučka Bene Gesseritu (Ka:D)


"Moc priťahuje korumpovateľných." (Ka:D)


"Nikdy sa nedaj nikým riadiť bez toho, aby si si položila vlastné otázky."

nariadenie Bene Gesseritu (Ka:D)


"K Sestrám svojim v pravde sa stavaj."

Starodávna definícia slušnosti Bene Gesseritu (Ka:D)


"Vyhýbaj sa krajnostiam. Šetri korekciami, inak sa nikdy nezbavíš zmätku, nutnosti robiť stále väčšie a väčšie korekcie." (Ka:D)


"Hľadaj tých, ktorí dokážu hovoriť "áno". S nedochôdčatami, ktoré dokážu hovoriť iba "nie", nestrácaj čas. Nájdi toho, kto môže uzatvoriť dohodu, podpísať zmluvu, dodržať slovo."

benegesseritské poznanie (Ka:D)