Benegesseritské požehnanie

Z Herbert's dune

„Stojím tu v svätej prítomnosti človeka. Ako ja dnes, aj ty tak budeš jedného dňa stáť. Modlím sa k tvojej prítomnosti, aby tomu tak bolo. Budúcnosť zostáva neistá, a je to tak správne, pretože to je ono plátno, na ktoré maľujeme naše túžby. Ľudské bytosti vždy stoja pred krásne prázdnym plátnom. Je nám dopraný len tento jeden okamih, v ktorom sa neustále zasväcujeme tej posvätnej prítomnosti, ktorú zdieľame a vytvárame." (DD)