Benegesseritské paradoxy

Z Herbert's dune

"Mier podnecuje agresiu a teda vyvoláva vojnu." (DD)


"Vedieť je bariéra, ktorá zabraňuje učeniu." (DD)