Benegesseritské analýzy

Z Herbert's dune

„Existencia nekorábov umožnila beztrestne zničiť celé planéty. Veľký objekt, asteroid alebo jeho ekvivalent, môže byť vyslaný proti planéte. Alebo môžu byť ľudia postavení proti sebe navzájom pomocou sexuálneho podvracania osobnosti a potom môžu byť ozbrojení, aby sa zničili sami. Tieto Ctené matre zrejme dávajú prednosť druhej technike.“ (KD)


"Tajomstvo Tleilaxanov musí byť v ich sperme. Naše skúšky preukázali, že ich sperma nepracuje priamočiarym genetickým spôsobom. Objavujú sa medzery. Každý Tleilaxan, ktorého sme skúmali, pred nami ukryl svoje vnútorné ja. Sú prirodzene odolní proti iksanskej sonde! Utajenie na tej najhlbšej úrovni, to je ich najsilnejší pancier a najväčšia zbraň." (archívny kód: BTXX441WOR, KD)


Dôležitý fakt je tento: Žiadna žena Bene Tleilax nebola nikdy videná mimo ochranu vlastných materských planét. (Neplodní tvaroví tanečníci, ktorí simulujú ženy, sa do tejto analýzy nezahrňujú. Nemôžu rodiť.) Tleilaxania izolujú svoje ženy, aby ich udržali mimo náš dosah. Taká je naša prvotná dedukcia. Tiež to znamená, že najzákladnejšie tajomstvá Tleilaxanov sa skrývajú vo vajíčkach. (Archívy č. XOXTM99.....041, KD)


"Čo zo spoločenského dedičstva sa rozišlo do diaľky s Rozptylom? Tie časy dôverne poznáme. Poznáme duševné aj fyzické usporiadanie. Stratení so sebou vzali povedomie obmedzené väčšinou iba na ľudskú silu a technické prostriedky. Existovala zúfalá túžba po priestore k expanzií, vyvolaná mýtusom Slobody. Väčšina z nich nepochopila hlbšiu podstatu Tyranovej lekcie, totiž že násilie si tvorí vlastné obmedzenia. Rozptyl bol divoký a náhodný pohyb vykladaný ako rast (expanzia). Bol vyvolaný hlbokými obavami (často podvedomými) zo stagnácie a smrti." Rozptyl (Archívy, KD)


"Moc priťahuje skorumpovateľných. Absolútna moc priťahuje absolútne skorumpovateľných. Hrozba, ktorú pre podriadené obyvateľstvo predstavuje etablovaná byrokracia. To už je prijatelnejší systém obsadzovania úradov víťaznou stranou, keďže úrovne tolerancie sú pri nej nižšie a skorumpovaných možno periodicky vyhadzovať zo sedla. Etablovaná byrokracia iba zriedka odolá zvodom násilia. A keď si štátna služba a ozbrojené sily podajú ruky, dochádza k najhoršiemu!"

základné benegesseritské tézy (Ka:D)