Axolot

Z Herbert's dune

Axolot alebo axolotel - neznáma látka alebo organizmus konzervujúca mŕtve telo, ktoré tak neskôr mohlo byť použité ako zdroj buniek pre tvorbu gholu. Tento termín sa používal aj ako synonymum pre regeneračnú nádrž.