Archívy Bene Gesseritu

Z Herbert's dune

„Problém s niektorými druhmi vojny (a buďte si istí, že Tyran to vedel, pretože z jeho lekcie to jasne vyplýva) je ten, že ničia všetku slušnosť a morálku v tých typoch ľudí, ktoré k tomu majú sklon. Vojny týchto druhov vrhnú tých, ktorí prežili, ale boli porazení, späť medzi nevinných obyvateľov, ktorí si nedokážu ani predstaviť, čoho sú takí vracajúci sa vojaci schopní."

Učenie o Zlatej ceste, archívy Bene Gesseritu (KD)


"Technika, rovnako ako mnoho iných aktivít, má tendenciu začať sa postupne vyhýbať akýmkoľvek rizikám pre investorov. Neistota je vylúčená. Kapitálové investície sa týmto pravidlom riadia, pretože ľudia dávajú všeobecne prednosť tomu, čo sa dá predvídať. Len málokto chápe, aké ničivé to môže byť, ako to obmedzuje rôznorodosť a ako sa tým celé populácie stávajú osudovo zraniteľnými voči všetkým tým šokujúcim spôsobom, ktorými náš vesmír môže hodiť kocky."

Hodnotenie Iksu, archívy Bene Gesseritu (KD)


"Akú chybu robí CHOAM? Celkom jednoduchú: Ignoruje fakt, že na okrajoch jeho aktivít čakajú väčšie obchodné mocnosti, mocnosti, ktoré by ich mohli zhltnúť tak, ako slinec prehĺta odpadky. To je skutočná hrozba Rozptylu - pre nich a pre nás všetkých."

Poznámky z Rady Bene Gesseritu, Archívy č. SXX9OCH (KD)


"Na kvantovej úrovni možno náš vesmír považovať za neurčité miesto, štatisticky predvídateľné jedine vtedy, keď použijeme dostatočne veľké čísla. Medzi týmto vesmírom a tým relatívne predvídateľným, kde pohyb určitej planéty môže byť zmeraný na pikosekundy, vstupujú do hry iné sily. Pre tento medzivesmír, kde denne žijeme, je dominantnou silou to, čomu veríme. Naše presvedčenia ovplyvňujú beh denných udalostí. Pokiaľ nás dostatočné množstvo verí, môže začať existovať nejaká nová vec. Štruktúra viery vytvára filter, ktorým sa chaos mení na poriadok."

Analýza Tyrana, spis Tarazovej, Archívy Bene Gesseritu (KD)


"Zákon sa vždy stavia na stranu toho, kto má väčšiu donucovaciu moc. Morálka a právne jemnosti s tým majú iba málo spoločného. Skutočná otázka znie: Kto má silnejšiu päsť?"

Zápisy z Rady Bene Gesseritu, Archívy č. XOX232 (KD)


"Je celkom prirodzené, že tí, ktorí držia v rukách moc, sa snažia potlačiť neorganizovaný výskum. Neobmedzené hľadanie vedomostí už mnohokrát v histórií prinieslo nevítanú konkurenciu. Mocní chcú "bezpečný smer skúmania", ktorý bude vyvíjať iba tie produkty a myšlienky, ktoré sa dajú ovládať, a čo je najdôležitejšie, také, ktoré umožnia, aby väčšiu časť zisku dostali zúčastnení investori. Bohužiaľ, náhodný vesmír plný relatívnych premenných nezaručuje také "bezpečné smery skúmania"."

Hodnotenie Iksu, Archívy Bene Gesseritu (KD)


„Byrokracia ničí iniciatívu. Len máločo má byrokrat radšej menej ako novinky, zvlášť také, ktoré prinášajú lepšie výsledky než staré zabehané postupy. Zlepšenie vždy spôsobuje, že tí, ktorí sú pri moci, vyzerajú neschopne. A koho by tešilo vyzerať neschopne?"

Sprievodca pokusmi a omylmi vládnutia, Archívy Bene Gesseritu (KD)


"Bol jeden obyvateľ púšte, ktorého sa niekto spýtal, čo je dôležitejšie, litrožón vody, alebo veľká nádrž vody? Obyvateľ púšte sa zamyslel a potom povedal: Litrožón je dôležitejší. Žiaden človek nemôže vlastniť veľkú nádrž vody. Ale litrožón môžeš schovať pod plášťom a utiecť s ním. A nikto sa to nedozvie."

Vtipy zo starej Duny, Archívy Bene Gesseritu (KD)


"Kráčame po tenkom lane a uchovávame v našom rode atreidovské (Sionine) gény, pretože nás chránia pred jasnovidcami. V rukáve nosíme Kwisatza Haderacha! Muad´Diba stvorila tvrdohlavosť. Proroci napĺňajú svoje proroctvá! Odvážime sa ešte niekedy ignorovať naše Tao a prisluhovať kultúre, ktorá neznáša zmenu a žobre o proroctvá?"

Výťah z Archívu (Adixto, Ka:D)


"Spravodlivosť? Kto stojí o spravodlivosť? Vytvárame si vlastnú spravodlivosť. Vytvárame si ju tu na Arrakis - vyhraj alebo zomri. Netrepme o spravodlivosti, dokiaľ máme zbrane a môžeme ich použiť."

vojvoda Leto Atreides - Archívy Bene Gesseritu (KD)