Archív na Wallachu IX

Z Herbert's dune

„Nikto cudzí nikdy nevidel žiadnu tleilaxanskú ženu. Keď vezmeme do úvahy tleilaxanskú záľubu v genetických manipuláciách, vyvoláva tento fakt celú radu dodatočných otázok.“

Benegesseritské analýzy - archív na Wallachu IX (PkD:?)


„Nenávisť je rovnako nebezpečný cit ako láska. Ak sme schopní jedného, sme rovnako schopní i druhého.“

Súbor varovaní pre Sesterstvo - archívy na Wallachu IX (PkD:?)