Anirul Sadow Tonkinová

Z Herbert's dune

Anirul Sadow Tonkinová ( - 10 176(D), absolventka Bene Gesseritu z Utajeného rádu. Ctihodná matka s dlhou štíhlou tvárou, vysoká, podobná lani. Mala veľké hnedé oči a krátke, bronzovo hnedé vlasy. Zároveň bola Kwisatzovou matkou -> jediná v danom čase mala v hlave úplné genetické projekcie Sesterstva, ktoré jej odhalili Zdedené spomienky. Mnohé ju považovali za príliš mladú na takú dôležitú funkciu, najmä v čase, keď k predpokladanému zrodeniu Kwisatza Haderacha chýbali iba 3 generácie.

Bene Gesserit ju ponúkol za manželku imperátorovi Shaddamovi IV. ako cenu za podporu jeho mocenského postavenia. Tesne pred svadbou musela riešiť problém vojvodu Leta Atreida a jeho domnelého útoku na tleilaxanské lode. Bene Gesserit ho totiž potreboval do ďalšej generácie genetického programu Kwisatza Haderacha a nemohol si dovoliť nechať ho prísť o titul a pravdepodobne aj o život. Jednoducho v Procese o prepadnutí nesmel prehrať. Rozhodla sa preto spolu so sestrou Margot, novou priateľkou Hasimira Fenringa pre dvojitý bluf, v ktorom využili svoje podozrenie zo spojenia Shaddama a Tleilaxanov. Tajne poslali vojvodovi Letovi anonymné upozornenie o tomto nelegálnom spojenectve a radili mu ho pri procese použiť. Ďalej sa rozhodli posilniť jeho šance žiadosťou o poskytnutie Hovorkýň pravdy pre potreby procesu. Ich ponuka však bola zamietnutá.
K jej oficiálnemu spojeniu so Shaddamom IV. nakoniec došlo súčasne s jeho korunováciou. Bene Gesserit na oplátku stabilizoval a posilnil jeho postavenie v Impériu.

Po pôrode tretej dcéry (Wensicie) sa jej rozzúrený Shaddam vyhrážal smrťou (chcel mužského potomka, dediča trónu). Bál sa však hnevu Bene Gesseritu. Anirul mala však podľa tajného príkazu Sesterstva rodiť Shaddamovi iba dcéry. Stále bola hlavnou postavou, ktorá riadila kroky ich genetického plánu.

Po pôrode štvrtej dcéry (Josifa, cca 10 170) ju Shaddam už intímne vyhľadával zriedkavo a upriamil sa na svoje konkubíny. Jej jedinou blízkou priateľkou ostala stará Hovorkyňa pravdy Lobia, ktorá však krátko nato zomrela: zostali jej len jej Zdedené spomienky.

Nakoniec porodila Shaddamovi IV. 5 detí, všetky ženského pohlavia. Najstaršou z nich bola princezná Irulán, ďalej Chalice, Wensicia (10 166/7), Josifa a Rugi.