Šaríja

Z Herbert's dune

Šaríja - tá časť z panoplia propheticus, ktorá uvádza obrady poverčivosti. Pozri tiež missionaria protectiva.


"Všetky organizované náboženstvá majú spoločný problém, slabé miesto, ktorým môžeme do nich vstúpiť a pozmeniť ich v súlade so svojimi plánmi: Ako rozlišujú spupnosť od zjavenia?"

Missionaria protectiva, učenie zasvätených (KD)