Šakobsa

Z Herbert's dune
Hieroglyfy.gif

Šakobsa - takzvaná magnetická reč, odvodená sčasti zo starodávnej bhotanštiny. (Bhotanský džib-džib znamená dialekt.) Súbor starodávnych dialektov (známych už z obdobia pred Služobníckym džihádom) modifikovaných potrebou tajnej reči, ale hlavne lovecká reč Bhotanov, najatých assassinov v prvých assassinských vojnách. Pozri tiež heslo bojová reč. Ukážka z jazyka: "Miseces prejia, Andral t`re peral Trada cik buscakri miseces perakri...". Fremeni jej rozumeli a používali ju medzi sebou.


Zdroj