Šáh-Náma

Z Herbert's dune


Šáh-Náma bola prvá kniha zensunnitských pútnikov. Píše sa v nej, že prvá zo všetkého bola stvorená voda.