Tor Books

Z Herbert's dune


Tor Books je americké vydavateľstvo, ktoré vydáva v súčasnosti knihy Franka Herberta, Briana Herberta a Kevina J. Andersona.