Mapes

Z Herbert's dune


šedout Mapes - Linda Hunt vo filme D.Lyncha Duna (1984)

Mapes ( - 10 191) mala titul šedout - "ten, kto naberá zo studne". Fremenka, ktorá sa prihlásila do služby hlavnej slúžky lady Jessiky. Mala dôveru Thufira Hawata i Duncana Idaha, ktorí ju do tejto funkcie doporučili. Predtým už v podobnom postavení pracovala pre lady Margot Fenringovú. Bola sprievodcom a spojkou pri jej tajnom stretnutí s fremenmi a Ctihodnou matkou Ramallo. Bola kostnatá, sivovlasá, vráskavá a vysušená, s kožou tmavohnedej farby; mala vysoký, melodický hlas. Pravdepodobne porodila i nejaké deti.


Priniesla lady Jessike krispel -> ako dar, ak sa ukáže, že je vyvolená; ako posla smrti, ak sa ukáže, že tomu tak nie je. Jessica uspela vďaka benegesseritskému výcviku.
Mladý Paul Atreides jej zachránil život, keď zneškodnil pôvodne preňho určeného pátrača. Vložil tak na jej plecia vodný údel. Ona mu na oplátku prezradila, že fremeni vedia s istotou o existencií zradcu v blízkosti rodu Atreidov, hoci nepoznali (nemôžu povedať) jeho totožnosť.
Mapes bola smrteľne zranená (bodnutá nožom do chrbta) zradcom Yuehom tesne pred útokom na Arrakénske sídlo. Krátko pred skonom sa ešte pokúšala varovať poslednými slovami vojvodu Leta Atreida. Bolo však už neskoro...