Mahdí

Z Herbert's dune

Mahdí - podľa fremenskej legendy o Spasiteľovi "Ten, ktorý nás povedie do raja". Neskôr synonymum pre Paula Muad´Diba.