Kartové hry

Z Herbert's dune
HRY S TÉMATIKOU DUNY
Počítačové hry
On-line hry a hry fanúšikov
Stolné hry
Kartové hry
Hry na hrdinov


KARTOVÉ HRY
Deos1.jpg
Dune: Eye of the Storm (Last Unicorn Games)


Pod kartovými hrami rozumieme hry, ktoré hrá spolu za stolom niekoľko ľudí s výhradným použitím kariet.