Kapitula: Duna (Rumunsko)

Z Herbert's dune
Vlajka rum.jpg

V tomto článku sú (budú) uvedené všetky rumunské vydania románu Franka Herberta Kapitula: Duna (Canonicatul Dune).
Edície

Edícia NEMIRA

Canonicatuldune nemira1997.jpg
  • Názov: Canonicatul Dune
  • Vydanie: 1997
  • Formát:
  • Vydavateľ: Nemira Publishing
  • Obálka:
  • Jazyk: rumunsky
  • Počet strán:
  • ISBN: