Harah

Z Herbert's dune
Harah - Molly Wryn vo filme D.Lyncha Duna (1984).

Harah ( - ), fremenka, žena Jamisa, ktorého zabil Paul Atreides v súboji. Jamis kôli nej zabil v súboji jej bývalého manžela (Geoff). Mala svetlo olivovú pokožku, čierne vlasy, vysoké čelo, výrazné lícne kosti a orlí nos. Bola matkou dvoch synov: jedného mala z prvého manželstva (Kaleff), druhého od Jamisa (Orlop).

Spočiatku nechcela uveriť, že niekto tak mladý ako Paul (mal vtedy 15 rokov) dokázal poraziť jej muža. Keď však Stilgar potvrdil, že by sa ho ani on sám neodvážil vyzvať na priamy súboj, nedôvera sa premenila na posvätnú bázeň.
Nebola spokojná s tým, že ju Paul prijal ako služobníčku a nie ako ženu. Nepociťovala k nemu nenávisť, smrť svojho muža brala ako fakt. Prebehol regulárny súboj a Paul dokonca prejavil mŕtvemu súperovi hlbokú úctu darovaním svojej vlhkosti .
Po dvoch rokoch sa rozhodla opustiť Paulovu domácnosť -> nezdielala s ním lôžko a čakala preto tak dlho iba kôli svojim dvom synom, ktorým sa ako synom Usúlovým dostával špeciálny výcvik.

Bola veľmi inteligentná a dobre si všimla odlišnosť Alie od všetkých ostatných fremenských detí. Pochopila čo sa jej stalo, keď Jessica pri Ceremoniáli semena premenila Vodu života s ešte nenarodenou Aliou v lone. Ponúkla sa, že bude vysvetľovať ostatným jej pravú podstatu; že Alia nie je malým dieťaťom, ale v podstate veľmi, veľmi starou osobou... milovala ju ako svoje vlastné dieťa a fremeni jej slovám i citom rozumeli.

Chcela si vziať za manžela Stilgara a snažila sa zabrániť jeho súboju o vodcovstvo s Paulom, ako to chceli mladí fremeni kmeňa. Nie z osobných, zištných dôvodov, ale preto, že kmeň si teraz nemohol dovoliť prísť o ktoréhokoľvek z nich. Bola presvedčená, že Paul by Stilgara porazil.
Nežiarlila na Paula, že si ju nevybral a ani na jeho družku Chani -> skôr ju ľutovala. Vedela, že Jessica nepovažovala Chani za vhodnú manželku pre svojho syna. Naznačila jej, že v Chani má predsa prirodzeného spojenca, ktorý z lásky k Paulovi urobí iba to, čo je preňho dobré.


Dvanásť rokov potom, ako sa z Paula Muad´Diba stal imperátor, sa znovu objavuje na scéne ako najbližšia priateľka jeho fremenskej konkubíny Chani. Ona sama sa stala Stilgarovou manželkou a žila v Pevnosti v Arrakéne.

Muad´Dib ju krátko pred pôrodom Chani zobral spolu s ďalšími do síča Tabr. Asistovala pri pôrode jeho dvoch detí a bola pri Chani v okamihu jej smrti. Stala sa očitým svedkom ohrozenia Muad´Dibových detí Lichnou - Scytalom a jeho smrti z rúk ich otca.

Stilgarovi bola roky pevnou oporou, i počas udalostí, ktoré viedli ku konfliktu s Aliou a vzbúrenými fremenskými kmeňmi, kde konal ako sprostredkovateľ. Potom, čo v afekte zabil Aliinho muža Hayt-Idaha, musel spolu s ňou, Ghanimou a ďalšími utiecť do púšte...
V mesiacoch, ktoré od úteku uplynuli, vyskúšali už mnoho džedíd ako úkrytov, ale mnohé z nich našli neobývateľné a zničené "démonom púšte" (premeneným Letom II.). Momentálne sa nachádzali v takej džedíde uprostred Tanzerouftu, 600 km na juh od rokliny Sihája. Tu došlo k únosu Ghanimy a pravdepodobne i k zadržaniu jej muža.

Čo sa s ňou stalo a kde sa pohybovala v čase, keď sa Alia zmocnila jej muža a uväznila ho, nie je známe. Po Aliinej smrti sa pravdepodobne znovu pripojila k Stilgarovi.