Fremen Justice

Z Herbert's dune

Fremen Justice je osobitne publikovaný úryvok z knihy Predohra k Dune: rod Corrino, vydaný spoločnosťou Wormhole Books. Pekne ilustrovaná publikácia obsahuje predhovor Briana Herberta a |Kevina J.Andersona. Objednať bolo možné výhradne cez www.wormholebooks.com.


Fremenjustice wormhole8 2001.jpg
  • Názov: Fremen Justice
  • Vydanie: 8/2001
  • Formát: tvrdá väzba (200 kusov), mäkká väzba (1000 kusov), 250 kusov vo forme boxovaného setu. Všetky kusy sú vlastnoručne podpísané autormi.
  • Vydavateľ: Wormhole Books
  • Obálka: David Martin; autor ilustrácií v diele: Joanna Erbach
  • Jazyk: anglicky
  • Počet strán:
  • ISBN-10:


Záložka.
Obálka z tvrdej väzby.
Foto verzie s tvrdou väzbou.
Foto verzie s mäkkou väzbou.