Everett McGill

Z Herbert's dune
Everett McGill ako Stilgar.

Everett McGill (21.10.1945, Miami)


"Nosenie filteršiat v púšti bolo po smrti druhou najlepšou vecou."


David Lynch na lešení vedľa projekčného systému Blue Max dohliada na "blue screen" filmovanie scény jazdy na červoch s hercami Everettom McGillom, Kyle MacLachlanom a Patrickom Stewartom. Zdroj: www.duneinfo.com. Eric Swenson, © 1983/84
Stilgar - Everett McGill vo filme D.Lyncha Duna (1984).